Họa sĩ hoạt hình

Một điều mà ai cũng công nhận là dù bạn đã tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ thuật, dù bạn là người vẽ đẹp.. cũng chưa chắc là bạn vẽ phim hoạt hình được. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nhiều ý tưởng, kiến thức về làm phim và cả kỹ năng tạo hình nhân vật. Sao cho phim có một nội dung hay, nhân văn, góc nhìn đẹp và cả cái duyên của từ nhân vật thể hiện nữa.

Những gì cần trang bị để làm một bộ phim hoạt hình

 1. Nội dung phim: Thể hiện trong Story Board
 2. Kỹ năng vẽ tay và thể hiện nhân vật
 3. Phần mềm và Thiết bị
  1. Máy Tính (PC, Mac):
   • 2D: Toonboom, Animation Desk
   • 3D: Maya, Unity,
  2. iPad: Animation Desk
 4. Không gian làm phim trường: để dựng sa bàn, ánh sáng,..

Đào tạo sử dụng phần mềm – ứng dụng

Đào tạo thiết kế

Đào tạo họa sĩ thiết kế

Đạo tạo họa sĩ làm phim hoạt hình