Thiết kế game sự kiện

Trong những buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật hay các hội nghị khách hàng cuối năm, các trò chơi đóng góp một phần quan trọng trong sự thành công của sự kiện. Vẫn là trao quà, vẫn là các kiến thức kỹ thuật chuyên môn, nhưng các game sẽ đem lại không khí hào hứng, sôi nỗi cho diễn giả lẫn cả người nghe. Chấm dứt các buổi trình bày các thông tin kỹ thuật khô khan, buồn chán, những con số kinh doanh vô hồn làm người nghe phải chịu đựng như một cực hình

Ưu điểm

  1. Khách hàng thuộc công dụng và đặc tính sản phẩm
  2. Ôn lại các phương cách sử dụng trong từng trường hợp cụ thể
  3. Đem lại không khí

 

Game ô chữ – crossword

Game ghép hình – puzzle

Game quay số

Game nhìn hình đoán chữ