28 Water Color Textures on Paper

Các mảng màu loang tuyệt đẹp dùng để trang trí nền giấy.

Thể loại: Ảnh nền nghệ thuật
Định dạng: PSD (300 ppi, 3000 px x 2000 px)
Dung lượng: 28 png x 28 psd ≃ 689 MB
Download ảnh PSD  Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

 

library_photostock

Leave a Reply