AB Mac – Tắt đường gạch đỏ kiểm tra lỗi chính tả

Thủ thuật nhỏ này để tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả khi bạn gõ văn bản tiếng Việt

Để không bị gạch đỏ khó chịu khi gõ văn bản, bạn hãy bỏ kiểm Check Spelling White Typing trong Text > Spelling

Leave a Reply