AD iPad – Tắt đường gạch đỏ kiểm tra lỗi chính tả

Thủ thuật cách loại bỏ các đường đỏ khó chịu gạch dưới các chữ tiếng Việt trong văn bản trên Affinity Designer iPad.

Thủ thuật nhỏ này dành những ai đang thao tác Affinity Designer trên iPad mà cần có nhanh 1 lời giải đáp.

Trong Text Studio  (cạnh phải giao diện), tap vào nút   và BỎ kiểm dòng Check Spelling White Typing

Leave a Reply