AD iPad – Text Broken

Hiệu ứng chữ rạn nứt như 1 viên đạn bay vào khung cửa kính trên Affinity Designer iPad. 

Đây là chữ vector thưởng được sử dụng để gây ấn tượng rạn nứt trong các poster cổ động tiêu diệt VIRUS, dịch bệnh hoặc tệ nạn xã hội nào đó

Bước 1: Tạo chữ BROKEN (hay chữ gì tuỳ bạn)

Sử dụng Art text tapp lên canvas và gõ vào chữ BROKEN

 

 • Font: DIN Condensed
 • Size: 500 pt
 • Bạn có thể giảm thêm Tracking trong Text Studio > Positioning để ép các ký tự sát vào nhau

Bước 2: Các đường nứt gương vỡ

Sử dụng Pen tool , Mode: Line, stroke: 6pt vẽ các đường Line từ điểm “va chạm” xuyên tâm ra ngoài. lưu ý là vì sẽ tách làm 2 layer nên số đường luôn là số chẵn và ở đây mình sẽ vẽ 12 đường

Tại tâm bạn vẽ 1 mảng shape bằng Pen tool, mode: polygon để kết nối đầu các đường Line

 • Chọn hết các layer Line trong bảng lệnh Layer (tapp chọn layer thứ nhất, và quẹt chọn thêm những layer tiếp theo)
  • Chuyển hết stroke thành shape: Edit > Expand Stroke
  • Merge các line vào 1 layer Edit > Geometry > Add
 • Chọn Edit > Geometry > Add để merge layer Line và layer mảng shape thành layer crack
 • Vẽ 1 hình chữ nhật bằng Rectangle tool đặt dưới layer crack, cắt hình chữ nhật bằng layer crack  Edit > Geometry > Subtract 

Kết quả cuối cùng từ các động tác add, subtract trên là bạn có được 1 layer Mask như hình dưới đây

Bước 3: 2 lớp chế độ mặt nạ

Sử dụng Node tool để delete các Node thừa trong layer Mask do quá trình kết hợp các mảng

Tách Mask thành Mask1 và Mask2

 • Nhân bản layer MarkEdit > Duplicate ), sử dụng Node tool quét chọn các node để delete các mảng xen kẻ tạo ra layer Mark1 như dưới đây

 • Nhân bản layer Mark1 ( Edit > Duplicate ), chọn layer Mark1Mark, dùng Mark1 cắt layer Mark để tạo ta Mark2 ( Edit > Geometry > Subtract ) là các mảng xen kẻ ngược với Mark1

 

2 layer mặt nạ chữ BROKEN

  • Edit > Duplicate để nhân bản layer text BROKEN
  • Drag Mask1 và Mask2 vào 2 layer text vừa nhân bản ở trên
  • Sử dụng Move tool tapp layer group mặt nạ bên dưới, bật lock children Enable Transform Origin  trong thanh Context toolbar cạnh dưới màn hình
  • Sử dụng Move tool kéo các góc để scale nhỏ layer text bên dưới tạo hiệu ứng xé hình do các đường nứt trên kiếng như dưới đây

 

Video trên youtube

Leave a Reply