AD Mac – Glass crack text effect

Hiệu ứng chữ bị xé toạt theo những vệt dài dưới tác dụng từ 1 lực rất lớn trên Affinity Designer Mac. 

Đây là chữ vector dùng trong các poster cổ động để gây ấn tượng một chiến dịch tiêu diệt VIRUS, dịch bệnh hoặc tệ nạn xã hội nào đó

Bước 1: Tạo chữ CRACK (hay chữ gì tuỳ bạn)

Sử dụng Art text tapp lên canvas và gõ vào chữ CRACK

 

  • Font: UTM Helvetins
  • Size: 300 pt
  • Bạn có thể giảm thêm Tracking trong Text Studio > Positioning để ép các ký tự sát vào nhau

Bước 2: Các đường nứt cào xé

Sử dụng Pen tool , Mode: Line, stroke: 6pt vẽ 4 đường Line theo các đường xiên

 • Chọn các đường line bằng Move tool(nhấn Shift để nhiều đối tượng cùng 1 lúc), nhấn thêm phím Alt khi điều chỉnh riêng 1 bên nút Pressure trong Stroke Studio cho các đường line thon dần theo hướng phối cảnh. (2 đường ngoài rìa nhỏ hơn 2 đường ở giữa)
 • Vẽ 1 hình chữ nhật bằng Rectangle tool đặt nằm dưới layer line. Hình chữ nhật có kích thước bao trùm hết chữ và nhỏ hơn các đường cắt.
 • Chuyển hết stroke thành shape: Edit > Expand Stroke. Chọn hết các layer Line và layer hình chữ nhật  Edit > Geometry > Subtract

Kết quả các bước trên là bạn có được 1 layer Mask như hình dưới đây

Bước 3: 3 lớp chế độ mặt nạ

Tách Mask thành Mask1, Mask2 và Mask 3

 • Nhân bản layer MaskEdit > Duplicate ) ra 3 layer, sử dụng Node tool quét chọn các node để delete các mảng bên trong tạo ra layer Mask1 (giữ lại 2 mảng xanh đậm ngoài bìa) và Mask2 (chỉ giữ lại 2 mảng nhạt hơn bên trong) và Mask3 là mảng ở giữa. Bạn nhìn vào bảng lệnh layẻ cho rõ hơn

3 layer mặt nạ chữ CRACK

 • Edit > Duplicate để nhân bản layer CRACK ra 3 layer
 • Drag Mask1, Mask2 và Mask3 vào 3 layer text vừa nhân bản ở trên (kéo vào cạnh phải của thumbnail)
 • Sử dụng Move tool click chọn layer text trên layer mặt nạ, kiểm chọn lock children trên thanh Context toolbarkéo các góc để scale nhỏ layer text bên dưới tạo hiệu ứng xé hình do các đường nứt lên kiếng như dưới đây

 

Bước 4: Thêm hiệu ứng bóng đổ lên 3 layer

Click chọn 2 cụm layer, click layer FX  cạnh dưới bảng lệnh layer và chọn outer shadow

Nếu ghép thêm nền ta sẽ có kết quả cuối cùng dưới đây

Video trên youtube

Leave a Reply