AD Mac – thay đổi đơn vị

Có những thứ lẽ ra nên đơn giản nhưng lại khá là đánh đố ở Affinity, đặc biệt với những ai đã quen với các thiết lập trong illustrator. Tất nhiên là nếu chịu khó mò mẫm 1 lúc, bạn sẽ tìm ra thôi, nhưng khi cần tra cứu nhanh thì chúng sẽ là 1 vấn đề khó chịu. Một trong những thứ như vậy là “làm cách nào để thay đổi đơn vị trong Affinity Designer trên Mac”

Có 2 cách để bạn thay đổi nhanh đơn vị trong AD Mac (thực ra là 3 cách)

Cách 1: Đổi đơn vị trên thanh context toolbar  Zoom tool hoặc View Tool

Khi chọn zoom tool  hoặc view tool thì trên thanh context toolbar sẽ xuất hiện nút units như dưới đây

Cách 2: Đổi đơn vị bằng cách click phải lên góc giao của Ruler

Click phải lên góc giao nhau của 2 thước (tất nhiên là bạn phải bật Show Ruler trong View)

Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập trong New Document khi tạo file mới (hàng thứ 3)

 

Leave a Reply