AD Mac – Hỏi nhanh Đáp gọn

Trang tập hợp các thắc mắc thường gặp khi thao tác trên phần mềm Affinity Designer trên Mac

AD 1.7 chưa làm được

 • Cục gôm vector
 • Find and Replace
 • Chuyển selection thành path
 • Distort perspective
 • link các text box
 • Chưa link image (embed image)
 • hiệu ứng 3D

 

setting

Chuyển đơn vị Nudge thành mm

Vào Preferences > tools > Nudge Distance


view

Để background trong suốt

Trong menu File > Document Setup > color > Kiểm Transparent background

hoặc Document Setup trên context toolbar khi không chọn đối tượng nào

Chỉnh kích thước Artboard

Hiển thị đối tượng bên ngoài Artboard

Kiểm chọn View > View Mode > Clip to Canvas

Để đối tượng không hiển thị bên ngoài canvas

Trong View > View Mode > Bỏ Kiểm Clip to Canvas


text

Reset text về mặc định (xóa bỏ format hiện tại)

Tắt nền text

click vào ô màu cuối cùng trong bảng lệnh character

Chuyển text thành hình shape

Đổi chiều dòng text trên đường path

Chọn đoạn text, click nút Reverse Text Path  để đảo chiều đoạn text


layer

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Kéo layer mặt nạ vào cạnh phải của thumbnail layer nền.

Điều chỉnh nội dung bên trong layer mặt nạ

Kiểm Lock Children ở thanh ngang Context toolbar bên trên

Để áp pattern vào fill tạo seamless background

 • Layer > New Fill Layer
 • Type: Bitmap chọn ảnh nền
 • Kéo góc top, left để tăng giảm ô pattern

Thay đổi thuộc tính nguyên cả group layer

Ví dụ group layer gồm nhiều đoạn text với các thuộc tính khác nhau (màu sắc, định dạng, fon chữ..). Bạn có thể quy chúng về 1 group có thuộc tính giống nhau bằng cách quy định thuộc tính cho group

Để tách layer Nhúng Layer effects vào Layer

Để chuyển một layer mang fx hiệu ứng bóng đổ thành layer thường


object (copy – transform)

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

 • Chọn tất cả các đối tượng (Shift_Click)
 • Click vào nút Arrange

Trong bảng lệnh Arrange

Có thể Perspective transform vector trong Affinity Designer?

Câu trả lời là không

Giải pháp: Chuyển file qua làm trên Affinity Photo

 • File > Edit in Photo..
 • Trong Affinity Photo:
  • Filters > Distort > Perspective.. 
  • Điều chỉnh các góc khung perspective

Để tăng đều đối tượng từ góc (scale)

 • Dùng Move tool click chọn đối tượng để hiển thị khung transform.
 • Bật Show Rotate Center  trên thanh context toolbar để hiển thị tâm transform trên đối tượng.
 • Bật snap, dùng Move tool di chuyển tâm transform về góc trên đối tượng (Mặc định tâm transform ở giữa đối tượng. )

Path – Node – Shape

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke


IMAGE

Làm mờ dần ảnh


color

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 


Hiệu ứng

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity sẽ chuyển thành Noise

Blending

File > Document setup > Bleed

Xuất file

Sau khi thiết kế trên Affinity Designer khi chuyển cho người dùng Adobe Illustrator thì xuất ra định dạng gi?

EPS hoặc PDF


https://affinity.help/designer/en-US.lproj/index.html

Leave a Reply