AD iPad – Arrowhead

Đây là tính năng được trông đợi từ rất lâu. Chúng cực kỳ hữu ích cho những hình ảnh cần chú giải hoặc những thiết kế kiểu sơ đồ chuyển động, hay các bản vẽ nội thất kiến trúc.

Vậy Arrowhead là gì? đó là thêm đầu mũi tên cho các đường path. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về arrowhead

 

Để tạo mũi tên cho một đường

  • Vẽ một đường path bằng Pen tool hay Line tool.
  • Tap chọn đường Path, vào bảng lệnh Stroke > Advanced xuống phần cuối cùng

  • Click chọn áp mũi tên vào điểm đầu hoặc điểm cuối đường Path (trái hoặc phải). Ở đây bạn có rất nhiều kiểu mũi tên để lựa chọn sao cho thích hợp
  • Tăng giảm kích thước mũi tên ở các vòng tròn (hiện tại là 100%). Click mở khóa nếu muốn tăng gỉảm riêng lẻ 2 đầu mũi tên
  • và cuối cùng lần lượt là mũi tên bên trong và bên ngoài đường Path, nút cuối cùng bên phải là nút đổi 2 đầu đường path (nếu mũi tên ở 2 đầu khác nhau)

Leave a Reply