AD iPad – Tạo hoa văn với Symbol

Symbol trong Affinity Designer iPad có thể giúp bạn nhiều thứ trong khả năng chỉnh sửa hàng loạt 1 cách linh hoạt. Đặc biệt trong những hoa văn đối xứng kiểu Mandala. Lần này chúng ta thử ứng dụng symbol trong việc tạo ra hoa văn nghệ thuật

Bước 1: Tạo 1 hình vuông

Sử dụng rectangle tool  và 1 ngón tay chạm để vẽ hình vuông trên canvas

Bước 2: Chuyển hình vuông thành symbol

Tapp chọn hình vuông, mở bảng lệnh Symbol  và  và chọn Add Symbol from Selection

Sau khi chuyển thành symbol, mỗi khi muốn dùng bạn kéo symbol từ bảng lệnh symbol vào canvas. Bạn cũng có thể nhân bản symbol và sắp xếp bằng cách bật snap và drag (cùng với chạm 2 ngón tay lên màn hình)

Sử dụng Pencil tool vẽ các nét pattern trong khuôn hình vuông làm đơn vị.

Bước 3: Chỉnh sửa symbol

Trong bài hướng dẫn ở kênh chính thức chỉ rằng “muốn chỉnh sửa bên trong symbol, bạn hãy double tap lên nó”, thế nhưng động tác này khá là chệnh choạng ngay cả người hướng dẫn trên clip cũng phải làm đi làm lại nhiều lần mới thành công. Mình tìm ra 1 cách truy cập vào trong symbol dễ dàng hơn, đó là truy cập bằng bảng lệnh Layer

Mỗi 1 symbol là 1 layer chứa các layer con là các thành phần là bên trong nó. Và như thế bạn muốn chỉnh sửa phần nào thì cứ chọn đúng layer của nó mà thôi. Đơn giản quá phải không?

và giờ bạn có thể tắt hình vuông đi để chỉ hiển thị pattern trên canvas để dễ dàng chỉnh sửa. Tất cả 9 symbol sẽ cùng thay đổi khi bạn chỉnh sửa các thành phần trong 1 symbol

Leave a Reply