AD iPad – Hỏi nhanh

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Affinity Designer phiên bản trên iPad

AD iPad 1.7 chưa làm được

 • cục gôm
 • reset selection box
 • Liên kết textbox
 • Bleeding
 • Chế độ perspective
 • đánh số trang
 • Tách cách chữ ra từng ký tự riêng biệt
 • hiệu ứng dây xích

 

Stroke panel – reset stroke pressure

Giữ ngón tay lên đồ thị pressure trong 2 giây, xuất hiện nút reset pressure

Đổi đơn vị đo lường (unit) ở đâu?

Trong lúc tạo New hoặc trong Transform studio

“Find and replace” trong Affinity Designer

Ở phiên bản hiện tại (1.6.1) thì chưa có chức năng này

Khi chọn Node thì không thể Move Node kế bên được

Trước khi Move Node nào, cần phải Tap chọn Node trước

Khi sử dụng Move tool chọn đối tượng và Move thì lại là Scale

Cần tap lên đối tượng trước khi Move

Vẽ tam giác đều?

Sử dụng Star hoặc Polygon với tùy chọn 3 góc

Để bo các góc polygon 1 lượt

 • Drag chọn hết các góc polygon bằng Move tool
 • Dùng corner tool kéo 1 góc của polygon, mấy góc kia sẽ bo tròn theo

Để kéo bo tròn hết các góc trong polygon, chọn polygon thay vì chọn riêng từng góc.

Muốn bo một số góc, dùng Move tool quét chọn các góc, rồi dùng corner tool để bo 1 lượt

Không thấy nét pencil khi vẽ

Chỉnh độ dầy nét stroke lớn lên

Để đóng đường path khi vẽ bằng pencil

Use the node tool, and click close path

Cục gôm xóa mảng vector

Hiện tại chưa có công cụ cục gôm, bạn có thể gôm thủ công bằng cách

 • xóa node
 • cắt mảng vector bằng cách sử dụng một mảng vector khác.

Lấy màu nhanh trong khi sử dụng brush tool

Use the eye dropper tool, available from either tool bar or within the color studio.

Để zoom, xoay nhanh canvas 100% screen

Sử dụng navigator studio

Để chỉnh sửa bên trong 1 group?

Edit menu, select insert inside

Lật nhanh canvas theo chiều ngang (horizontal flip)

Sử dụng flipping trong transform studio

Xuất file eps với nền trong suốt

Leave a Reply