AD iPad – Các thao tác đa chạm

Từ một phần mềm thiết kế chuyên nghiệp trên desktop (Mac và PC) hóa thân thành một ứng dụng mạnh mẽ trên iPad chắc chắn sẽ có rất nhiều khác biệt. Thay đổi bắt nguồn từ động tác chạm quẹt trên màn hình cảm ứng thay cho thao tác click chuột quen thuộc sẽ đem lại cảm giác thú vị do tính chất thân thiện và linh hoạt như thao tác trên nền giấy.

 • Undo: 2 ngón chạm
 • Redo: 3 ngón chạm
 • Cancel: Tap lên canvas hoặc nút Χ
 • Context Menu: Giữ 1 ngón chạm trong 1s rồi nhấc lên

Canvas

 • Move: 2 ngón drag
 • Zoom:
  • Pintch 2 ngón
  • Drag icon Navigation Studio
 • Rotate (chỉnh trong Preferences > Tools: ☑ Allow canvas rotation in all tools)

SHAPE

Rectangle: Vẽ hình chữ nhật

 • Chạm 1 ngón: luôn giữ hình vuông, kích thước to nhỏ
 • Chạm 2 ngón: Giữ nguyên hình dạng, di chuyển vị trí
 • Chạm 3 ngón: Giữ hình vuông, kích thước to nhỏ từ tâm
 • Chạm 4 ngón: Hình chữ nhật, kích thước to nhỏ từ tâm

selection

 • Tap 1 ngón: chọn một đối tượng
 • Tap lên canvas để bỏ chọn (hoặc tap lên Χ)
 • Giữ 1 ngón lên đối tượng đã được chọn, dùng ngón tay khác tap lên đối tượng khác để chọn thêm
 • Drag 1 hcn bao quanh các đối tượng: chọn hết đối tượng

Transform

Giữ thêm một ngón lên màn hình

 • Move: Di chuyển theo đường thẳng và đường chéo 45o
 • Rotate:
  • 1 ngón tay chạm: Xoay theo từng nấc 15 độ
  • 2 ngón tay chạm: Xoay theo từng nấc 30 độ
 • Scale:
  • 1 ngón tay chạm: Giữ tỉ lệ khi phóng to, thu nhỏ
  • 2 ngón tay chạm: Phóng to từ tâm, nhưng không giữ tỉ lệ
  • 3 ngón tay chạm: Phóng to từ tâm, giữ tỉ lệ

Duplicate

 • Giữ 2 ngón lên màn hình, dùng ngón thứ 3 kéo đối tượng
 • Power Duplicate:
  • Nhấn nút Duplicate trên menu
  • Di chuyển đối tượng vừa tạo ra (nằm bên trên đối tượng củ)
  • Nhấn tiếp nút Duplicate, đối tượng thứ 3 được tạo ra ở khoảng cách bằng với đoạn di chuyển đối tượng thứ 2 trước đó
  • Tiếp tục nhấn nút Duplicate nhiều lần sẽ tạo ra 1 loạt đối tượng có khoảng cách đều nhau

chuyển đổi nhanh

Brush tool, Pencil tool → Node tool: Chạm 2 ngón

layer

 • 1 ngón quẹt từ trái sang phải: select và deselect
 • Chọn nhiều layer cùng lúc:
  • Tap layer trên cùng
  • 2 ngón tap thumbnail layer cuối cùng
 • Dtap object on canvas, layer liên quan sẽ đc chọn
 • Group
  • Group: dùng 2 ngón kéo các layer vào nhau
  • Ungroup: dùng 2 ngón tách layer ra

color

 • drag chuyển màu Fill và stroke
 • Gradient

Pen tool

 • 1 ngón chạm: bẻ gẩy tiếp tuyến
 • 2 ngón chạm: di chuyển tiếp tuyến 15o
 • 3 ngón chạm: Di chuyển node

Layer FX

 • 1 ngón drag: Điều chỉnh hiệu ứng
 • 1 ngón chạm lên đối tượng: giảm hiệu ứng xuống 0
 • 2 ngón chạm lên đối tượng:

UI

Chạm lên icon và drag

 • Navigation Studio: zoom canvas
 • Stroke Studio: tăng stroke
 • Text Studio: tăng giảm size chữ
 • Color Studio: Tăng giảm intensity

 

Leave a Reply