AD iPad – Thiết lập nét cọ vuốt

Bài này chúng ta sẽ chỉnh nét cọ vector mặc định trong Affinity Designer iPad thành nét cọ vuốt kiểu như nét cọ bạn thấy trong thư pháp

Sử dụng Pencil tool vẽ một đường stroke. Mở Stroke Studio  từ cạnh bên phải màn hình

Bạn có thể tăng độ mập của nét ở mục Width, thứ 2 từ trái sang phải trên thanh context menu cạnh đáy màn hình, để dễ nhận ra sự điều chỉnh

Trong bảng lệnh Stroke Studio , bạn kéo đầu thanh ngang đồ thị xuống để giảm kích thước đuôi nét cọ như minh hoạ dưới đây

Để nét cọ vuốt êm ái hơn, bạn tạo 1 đường cong thay vì là 1 đường dốc thẳng bằng cách tap lên đồ thị thêm Node và điều chỉnh

Với đồ thị thế này bạn sẽ có 1 nét vuốt ở cả 2 đầu

Tuy nhiên trong thực tế, khi cần đến nét cọ chuốt nhọn 2 đầu người vẽ lại không chỉnh độ vuốt 2 đầu nét bằng nhau

Nét bằng để bạn vẽ những nét bình thường, nhưng khi vẽ tóc hay các đường gợn mềm mại bạn cần những nét vuốt

Khi đã thiết lập nét cọ vuốt, bạn muốn trở lại nét cọ đều ban đầu thì Double tapp lên đồ thị và chọn Reset Pressure

hoặc Double tapp lên Node để Delete

Video hướng dẫn

Leave a Reply