AD Mac – Thao tác xoay đối tượng

Chuyên trang về các thủ thuật trong thao tác xoay đối tượng trong Affinity Designer.

Tùy chỉnh tâm xoay trên bảng lệnh Transform

Bạn có thể xoay đối tượng quanh điểm giữa, các điểm ở góc của đối tượng bằng các click chọn các điểm đặc biệt hình vuông ma trận trong bảng lệnh transform

Di chuyển tâm xoay

Khi click chọn đối tượng bằng Move tool, trên context toolbar sẽ có nút nhấn “Show Rotation Center”. Bật chế độ này và bạn hoàn toàn có thể di chuyển tâm xoay đối tượng một cách linh hoạt thay vì chọn trong bảng lệnh Transform

Vừa nhân bản vừa áp lệnh xoay

Tính năng này trong Affinity Designer được gọi là Power Duplicate, gồm các bước

  • Chọn đối tượng muốn nhân bản (first shape)
  • Di chuyển tâm xoay nếu cần thiết (mặc định tâm xoay ở giũa đối tượng)
  • Nhấn ⌘ J (trên Win là ⌃ J) để nhân bản ra đối tượng thứ 2 (second shape)
  • Chọn second shape, nhập thông số góc xoay vào bảng lệnh Transform
  • Nhấn ⌘ J (trên Win là ⌃ J) để liên tiếp nhân bản các đối tượng tiếp theo

Leave a Reply