AP iPad – Bỏ đường gạch đỏ lỗi chính tả

Thủ thuật tra nhanh cách loại bỏ các đường đỏ khó chịu gạch dưới các chữ tiếng Việt trong văn bản.

Thủ thuật nhỏ này dành những ai đang thao tác Affinity Photo trên iPad mà cần có nhanh 1 lời giải đáp.

Trong Text Studio , tap vào nút   và BỎ kiểm dòng Check Spelling White Typing

Video thủ thuật trên youtube

 

Leave a Reply