__Chỉnh màu ảnh ghép hợp với nền

Mỗi ảnh có một gam màu riêng do bởi môi trường và thời điểm mà nó được tạo nên. Ảnh chụp một cảnh, buổi sáng và buổi chiều sẽ khác nhau. Ảnh sa mạc có màu cam đỏ, ảnh mùa đông tuyết phủ có màu trắng xanh….

Làm sao để ghép một ảnh này vào một ảnh khác mà vẫn hòa nhịp cùng tone màu?

Hãy thử thực hiện với ảnh con ốc sên dưới đây

lên ảnh nền

Sau khi ghép vào thì ta có hình dưới đây

Con ốc sên màu nóng dường như bị tách rời trên trên một nền màu lạnh. Để con ốc thực sự bò trên đỉnh núi tuyết chúng ta cần áp màu lạnh của nền nên thân ốc. Cụ thể là màu tối nhất, mà sáng nhất và màu trung gian của thân ốc phải tiệp với các giá trị này trên nền núi tuyết

Bước 1: Ghép ốc lên nền núi tuyết

Chọn con ốc theo 2 cách

  • Chọn bằng Pen tool  do vỏ ốc là một đường cong hình học hoàn hảo: Vẽ một đường path theo vỏ ốc và click “To Selection”
  • Chọn phần còn lại bằng smash brush tool

Chọn “New layer” trong control toolbar của Pen tool để tách con ốc ra một layer riêng biệt

Bước 2: Xác định thông số màu RGB của mảng tối nhất, mảng sáng nhất và mảng màu trung gian của nền núi tuyết

Sử dụng Threshold trong Adjustments Studio để xác định vùng sáng nhất và tối nhất layer background Núi tuyết

  • Vùng tối nhất: Tăng dần giá trị threshold từ mức giảm tối da, mảng xuất hiện đầu tiên sẽ là vùng tối nhất (shadow). Lấy giá trị màu RGB của mảng này
  • Vùng sáng nhất: Tăng tối đa giá trị threshold, mảng biến mất cuối cùng là mảng sáng nhất của nền (highlight). Lấy giá trị màu RGB của mảng này
  • Xác định màu trung gian (midtone):
    • Tạo mới layer Fill có màu xám 50% và Blend mode: difference giữa layer nền và layer Threshold.
    • Tăng dần giá trị threshold từ mức giảm tối da, mảng xuất hiện đầu tiên sẽ là vùng màu trung gian (midtone). Lấy giá trị màu RGB của mảng này

Sau bước này có thể delete layer Fill và layer Threshold

Bước 3: Áp 3 giá trị trên lên thân ốc

Áp Gradient map lên layer “ốc”, và gán 3 giá trị màu RGB shadow – midtone – highlight lên dãy màu gradient của Gradient map.

Con ốc sẽ chuyển màu thành màu nền. Chuyển layer Gradient map thành layer mặt nạ để áp riêng hiệu ứng cho ốc sên và tăng giảm opacity để có hình ảnh hợp lý.

Dưới đây là video thao tác chi tiết.


http://photoshopdesire.com/how-to-color-matching-cut-out-foreground-subject-and-background-for-better-composite-in-photoshop-tutorial/

Leave a Reply