AP iPad – Hỏi nhanh

Chuyên trang về các câu hỏi thường gặp trên Affinity Photo phiên bản trên iPad

AP iPad 1.7 chưa làm được

  • Tách layer FX ra thành layer riêng (ví dụ layer “outter shadow”)

Đổi màu đen trong bức ảnh đen trắng

  • Áp Blend mode cho layer: Multiply
  • Colour ovelay: Blend mode: Lighter Colour

Không thể delete mảng hình ảnh trong vùng chọn

Vì ảnh đó là “place photo”, bạn phải rasterise thành pixel layer mới có thể thao tác như 1 layer mình thường được

Delete trong Library

Nút “delete” trở thành nút “close” trong Menu góc dưới phải của icon

Delete, nhân bản đối tượng

Tap 2 ngón lên đối tượng đó

Áp pattern

Dùng gradient tool, chọn kiểu áp là bitmap

Tắt “Check Spelling While Typing”

Trong Text Studio , tap vào nút   và BỎ kiểm dòng Check Spelling White Typing

Điều chỉnh Stroke chữ

Chưa có ở phiên bản hiện tại

Leave a Reply