AP iPad – Thao tác với vùng chọn

Với Affinity Photo, để chuyển từ phiên bản Mac hay PC sang phiên bản trên iPad đã là khó, từ click chuột sang ngón tay chạm. Càng khó hơn nữa nếu bạn tập tành với Affinity Photo trên iPad khi mới chỉ quen xử lý ảnh trên photoshop. Dưới đây là một phần trong các thủ thuật Affinity Photo phiên bản trên iPad được tổng hợp dần trên bước đường chinh phục ứng dụng xử lý ảnh mạnh mẽ này

Affinity Photo trên iPad có một bộ công cụ tạo vùng chọn mạnh mẽ Persona selections, gần như là đầy đủ so cả với các phần mềm xử lý ảnh trên máy tính. Khi tap lên icon Persona selections không chỉ thanh công cụ mà cả menu command cũng chuyển đổi thành các công cụ và các lệnh selection

Các công cụ Selection

There are several tools you can use to create pixel selections:

 • Smart Selection Brush Tool — chọn vùng lan thông minh, công cụ này hay dùng nhất
 • Flood Selection Tool — Chọn vùng theo mảng
 • Rectangular Marquee Tool — chọn theo vùng chọn hình chữ nhật
 • Elliptical Marquee Tool — Chọn theo vùng chọn hình Ellipse
 • Column Marquee Tool – Vùng chọn có chiều ngang 1px
 • Row Marquee Tool – Vùng chọn có chiều cao 1px
 • Polygon Marquee Tool  — Chọn vùng tự do (kiểu đa giác hay kiểu nét chì)

Có dịp ta sẽ nghiên cứu sâu từng công cụ

Các tùy chỉnh vùng chọn

 •  Select Sampled Colour tool
 •  Feather selection tool  —
 •  Grow Shrink selection tool  —  Tăng giảm vùng chọn
 •  Smooth selection tool   —  Làm đường chọn bớt răng cưa hơ
 •  Outline selection tool
 •  Refine selection tool —  Tinh chỉnh vùng chọn

Radius — Độ biến đổi theo hướng mở rộng của vùng chọn.

 • Giá trị này âm là thu hẹp vùng chọn (Shrink),
 • là dương khi mở rộng vùng chọn (Grow, enlarge).

Circular — Mặc định giá trị này disabled, khi kích hoạt, hình dạng vùng chọn sẽ có khuynh hướng càng lúc càng tròn theo độ lớn của giá trị Radius.

Selection và thao tác cảm ứng

Deselect Bỏ chọn —  Invert selection Lấy vùng chọn ngược lại, đảo ngược vùng chọn —  tap 2 ngón lên vùng chọn xuất hiện menu

Thao tác với nhiều vùng chọn

Từ menu ở đáy màn hình

 • New — bỏ vùng chọn đang có để tạo một vùng chọn mới.
 • Add — gộp thêm vùng chọn vào vùng chọn hiện tại.
 • Subtract — trừ vùng chọn hiện tại từ một vùng chọn mới.
 • Intersect — Lấy phần giao giữa vùng chọn hiện tại và vùng chọn mới.
 • Feather  — Làm mềm biên vùng chọn

Lưu vùng chọn

Với những vùng phức tạp, sử dụng nhiều lần, bạn cần phải lưu lại để đỡ mất thời gian. Vùng chọn được lưu trong channel studio theo các bước

 • Trong Channels studio: tap vào biểu tượng “•••” ở layer Alpha nằm cuối cùng (có hình ảnh trắng đen vùng chọn và biểu tượng layer vùng chọn hiện hành)
 • Tap “Create Spare Channel ” để tạo ra một layer “Spare Channel 

 • Trên layer Spare Channel, tap vào biểu tượng “•••” ở mở menu layer
 • Tap “Rename” để đổi tên layer (ở đây mình đổi tên là “background”)

Để gọi lại vùng chọn khi muốn sử dụng, bạn tap vào “Load To Pixel Selection

Copy vùng chọn ra layer mới

 • Trong persona selections 
  • Chọn công cụ và tạo một vùng chọn
 • Trong persona photo 
  • Copy mảng chọn: chọn command > Pasteboard > Copy
  • Paste mảng chọn ra layer mới:  Tiếp tục chọn command > Pasteboard > Paste

Fill color vùng chọn

Trong Filter studio > Fill

Fill vùng chọn ra một layer mới

Tạo vùng chọn, tạo new fill layer

Leave a Reply