AP iPad – Swatches studio

Swatches, được hiểu nôm na là bảng màu, như là bảng pha màu trong hội họa, dùng để giữ các màu cần sử dụng cho tác phẩm. Swatches đặc biệt quan trọng với họa sĩ digital.

Bảng lệnh Swatches nằm trong bảng lệnh colour, ở hàng cuối cùng.

Các thành phần trong bảng lệnh Swatches

 • Foreground – background
 • Colour picker
 • Quick Colour: Chứa 4 màu chuẩn
  • Không màu
  • Màu đen
  • Màu xám 50% đen
  • Màu trắng
 • Recent Colour: Các màu vừa sử dụng
 • Palette: Trong hình minh họa là palettes Colours

Tạo palette riêng 

Tap lên nút menu cạnh trên bảng lệnh, xuất hiện tùy chọn cho bạn tạo palettes theo 2 loại

 • Add Document Palette — Tạo palette chỉ dùng cho file afphoto hiện tại mà thôi. Khi mở file khác sẽ không có.
 • Add Application Palette — Tạo palette dùng chung cho tất cả file Affinity photo trong một thiết bị.

Đổi tên và delete Palette

Mặc định Palette tạo thành sẽ có tên là Unnamed, để đổi tên Palette tap lên nút Menu và chọn Rename Palette. Phía dưới dòng lệnh này là Remove Palette để xóa Palette hiện hành

Lưu màu trong Palette

Cũng động tác tap lên nút menu, chọn Add current fill to palette 

Leave a Reply