AP iPad – Chuyển ảnh thành nét chì

Thủ thuật lọc nét từ ảnh chụp và biến thành tranh vẽ bằng nét chì.

Từ ảnh gốc

Bước 1: Nhân bản ảnh gốc

Thực hiện 1 trong 2 động tác sau

 • Tap 2 ngón tay lên ảnh trên canvas để xuất hiện menu “Duplicate – Delete – Cut – Copy – Paste
 • Document > Duplicate

Với Affinity Photo Mac: Click phải lên layer và chọn duplicate

Bước 2: Chuyển ảnh thành hình trắng đen bằng Adjustment HSL

 • Chọn layer nhân bản (nằm trên), trong thanh Studio bên cạnh phải, chọn Adjustments.
 • Trong Adjustment, chọn HSL Adjust
 • Kéo Saturation xuống tối thiểu (-100%) cho ảnh mất màu hoàn toàn thành trắng đen

Với Affinity Photo Mac: Click lên icon Adjusment cạnh dưới layer studio, và chọn HSL

Bước 3: Áp chế độ hòa trộn vào layer ảnh là Colour Dodge

 • Chọn layer ảnh nhân bản, tap nút “More” để mở layer option
 • Chọn Blending = Colour Dodge (dưới thanh Opacity)

Với Affinity Photo Mac: Click phải lên layer và chọn duplicate

Bước 4: Áp invert colour

Vẫn đang chọn layer ảnh nhân bản, trong Adjustments studio chọn invert

Kéo layer adjustment “invert” vào thumbnail layer ảnh nhân bản, tạo layer mặt nạ

 

Khi layer adjustment Invert ở vị trí layer mặt nạ thì ảnh giờ đây thành một mảng trắng như canvas ban đầu

Với Affinity Photo Mac: Click phải lên layer > invert

Bước 5: Áp Layer FX Gaussian Blur

 • Chọn lại Layer ảnh nhân bản, mở Layer FX studio, tap bật Gaussian Blur
 • Tăng dần giá trị Radius, kéo chì dần lộ ra

Với Affinity Photo Mac: Click lên icon Adjusment cạnh dưới layer studio, và chọn Gaussian Blur

Bước 4: Tăng độ đậm của nét chì

 • Vẫn tiếp tục chọn lại Layer ảnh nhân bản, trong Adjustments studio chọn level
 • Tăng dần giá trị Black, nét chì dần đậm hơn

Với Affinity Photo Mac: Click lên icon Adjusment cạnh dưới layer studio, và chọn Level

 

Và tác phẩm cuối cùng


Tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=AesJUS2yO2c

Leave a Reply