AP Mac – Trở về thiết lập mặc định

Đối với những người mới làm quen có một động tác được xem là quan trọng nhất là… làm sao trở về giao diện ban đầu sau một hồi vọc vạch bị mất phương hướng.

Để trở lại các thiết lập mặc định, bạn hãy vào Edit > Defaults > Factory Reset

Leave a Reply