AP Mac – Hỏi nhanh Đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Affinity Photo. 

AP 1.7 chưa làm được

 • Tách layer FX hiệu ứng bóng đổ ra thành layer riêng trong bảng lệnh layer
 • Chuyển selection thành path

 

setting

Chuyển đơn vị Nudge thành mm

Vào Preferences > tools > Nudge Distance


view

Bỏ nền trắng để background trong suốt

Trong menu File > Document Setup > color > Kiểm Transparent background

hoặc Document Setup trên context toolbar khi không chọn đối tượng nào

Hiển thị đối tượng bên ngoài Artboard

Trong View > View Mode > Bỏ Kiểm Clip to Canvas


text

Reset text về mặc định (xóa bỏ format hiện tại)

Tắt nền text

click vào ô màu cuối cùng trong bảng lệnh character

Chuyển text thành hình shape

Đổi chiều dòng text trên đường path

Chọn đoạn text, click nút Reverse Text Path  để đảo chiều đoạn text


layer

Tại sao nhấn giữ Alt và drag lại không nhân bản được?

Cái mảng bạn đang thao tác đang còn vùng chọn Selection. Nhấn ⌘ D để bỏ vùng chọn. Rồi dùng Move tool kéo bình thường sẽ nhân bản đối tượng

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Kéo layer mặt nạ vào cạnh phải của thumbnail layer nền.

Điều chỉnh nội dung bên trong layer mặt nạ

Kiểm Lock Children ở thanh ngang Context toolbar bên trên

Để áp pattern vào fill tạo seamless background

 • Layer > New Fill Layer
 • Type: Bitmap chọn ảnh nền
 • Kéo góc top, left để tăng giảm ô pattern

Thay đổi thuộc tính nguyên cả group layer

Ví dụ group layer gồm nhiều đoạn text với các thuộc tính khác nhau (màu sắc, định dạng, fon chữ..). Bạn có thể quy chúng về 1 group có thuộc tính giống nhau bằng cách quy định thuộc tính cho group

Để tách layer Nhúng Layer effects vào Layer

Để chuyển một layer mang fx hiệu ứng bóng đổ thành layer thường


object (copy – transform)

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

 • Chọn tất cả các đối tượng (Shift_Click)
 • Click vào nút Arrange

Trong bảng lệnh Arrange

Có thể Perspective transform vector trong Affinity Photo?

Sử dụng Filters > Distort > Perspective..

Distort transform trong Affinity Photo

Filters > Distort > Perspective 

Để tăng đều đối tượng từ góc (scale)

 • Dùng Move tool click chọn đối tượng để hiển thị khung transform.
 • Bật Show Rotate Center  trên thanh context toolbar để hiển thị tâm transform trên đối tượng.
 • Bật snap, dùng Move tool di chuyển tâm transform về góc trên đối tượng (Mặc định tâm transform ở giữa đối tượng. )

Path – Node – Shape

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke


IMAGE

Làm mờ dần ảnh

Để crop ảnh đúng kích thước crop

Sử dụng công cụ Crop trong Mode: Unconstrained

Giảm độ phân giải ảnh mà không bị giảm chất lượng

Document > resize document: bỏ kiểm Resample


retouch

Chuyển nhanh từ Free Hand Selection Tool sang Polygonal Lasso tool trong khi thao tác

Nhấn giữ nút Shift ⇧

Chuyển đường Path thành selection

 • Chọn đường Path, chọn Pen tool
 • Trên thanh context toolbar chọn nút Selection

Không delete được ảnh ảnh trong vùng chọn

Click phải lên layer ảnh chọn rasterise rồi cắt.
Giải thích: khi drag ảnh vào Affinity photo (tương tự như place) thì ảnh ở chế độ Image, cần phải được rasterise mới xử lý được như ảnh pixel bình thường.

Move tool – không thể transform vùng chọn

Đó là layer ảnh là (image) thay vì (pixel). Có thể là do bạn kéo file ảnh vào Affinity Photo thay vì sử dụng open để mở nó. Bạn cần phải

 • Chuyển (image) thành (pixel) bằng cách click phải lên layer rồi chọn rasterize
 • Tạo vùng chọn rồi transform lại

Chức năng Content-aware trong Affinity Photo

Content-aware = Inpainting

 1. Nối thêm cảnh Sử dụng Edit > Fill..Trong hộp thoại Fill, chọn Inpainting
 2. Đắp thêm mảng bằng công cụ: Sử dụng Inpainting brush tool  tô lên mảng cần đắp

brush – stroke

Pencil tool trong Affinity Photo

Pixel tool 

Xóa “cứng” trong affinity (Erase pixel)

Pixel tool    và nhấn giữ nút cmd ⌘


color

Pick color – không tiệp màu

Đó là do các layer đó nằm dưới 1 layer Adjustment. Bạn hãy tạm tắt layer Adjustments khi sử dụng Picker color.

Fill tool – không đổ màu được

Bạn hãy tạo một layer “pixel” , rồi đổ màu lên đó

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 

 


HIệu ứng

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity sẽ chuyển thành Noise

Blending

File > Document setup > Bleed

Áp hiệu ứng chỉ lên 1 layer

Khi sử dụng hiệu ứng từ bảng lệnh Adjustment và Effects lên một layer, các layer nằm bên dưới nó cũng bị ảnh hưởng. Nếu chỉ muốn áp hiệu ứng lên 1 layer thì kéo layer hiệu ứng vào layer đó

 Xử lý lỗi

Thông báo Confirm “Allow access to the folder to export multiple files” khi save file

Khắc phục:

 • In Affinity Photo – Area: (changed ‘whole document’ to) ‘Selection with Background’ and was able to save in various file formats.
 • In Affinity Designer – Area (changed ‘whole document’ to) ‘Page 1’ and was able to save it.
 • In Affinity Designer – Area ( ‘whole document’ or ‘Page 1’) – ticked ‘Don’t export layers hidden by Export persona’ – and was able to save may file to the selected folder.

Khi merge 2 layer nó bị mờ đi

Đó là trường hợp 2 layer có tọa độ Y: 0.5. Nhưng sau khi chỉnh tọa độ Y cả 2 layer về 0 thì chất lượng ảnh không bị ảnh hưởng sau khi merge (file afphoto mẫu)

File Tiff mở trên photoshop bị merge tất cả các layer

Sau khi export ra định dạng tiff, các file này vẫn giữ cấu trúc layer khi mở bằng Affinity Photo nhưng lại bị merge trên photoshop

Điều này được giải thích là Adobe đã đăng ký riêng 2 thuộc tính để áp layer vào định dạng file tiff của riêng mình. Affinity cũng vậy, Và tất nhiên các thuộc tính này các hãng không hỗ trợ nhau. Kết quả là mở file Tiff của Affinity bằng Photoshop sẽ bị trẹt lét. Tuy nhiên nếu bạn mở file tiff của photoshop bằng Affinity Photo vẫn thấy được các layer.

 

Leave a Reply