AP Mac – Nối cảnh, xóa mảng

Chức năng thú vị này đã có từ lâu trên photoshop với tên gọi là Content-aware. Tuy nhiên trong Affinity Photo thì nó có một cái tên rất khác (Inpainting) và rất dễ sử dụng, đặc biệt khi bạn đã quen sử dụng photoshop.

Không phải lúc nào đưa máy lên chụp ảnh bạn đều có một bức ảnh hoàn hảo, không ít khi vì vội vã mà trong hậu cảnh có những chi tiết thừa làm ảnh hưởng toàn bức ảnh. Ngoài chuyện xóa rác, Affinity photo còn cho phép bạn xử lý các ảnh thiếu bố cục bằng cách đắp hay nối thêm cảnh với các thuật toán nội suy cao cấp dựa vào các mảng hình lân cận.

Nối thêm cảnh

Sử dụng Edit > Fill..Trong hộp thoại Fill, chọn Inpainting

Đắp thêm mảng

bằng công cụ: Sử dụng Inpainting brush tool tô lên mảng cần đắp 

Leave a Reply