AB Mac – Trở về thiết lập mặc định

Một trong những động tác mà người mới hay làm nhất là… làm sao trở về giao diện ban đầu do bị mất phương hướng khi lỡ đi quá xa sau một hồi vọc vạch tìm hiểu.. quá trớn.

Trong bộ Affinity như Designer, Photo và Publisher trên MacOS đều có chung 1 cách trở lại các thiết lập mặc định ban đầu, đó là vào Edit > Defaults > Factory Reset

Leave a Reply