AB Mac – Hỏi nhanh

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trên Affinity Publisher (AB trên Mac)

AB 1.7 chưa làm được

  • Công thức toán học (Equation)
  • Phiên âm quốc tế
  • Tạo form xuất PDF
  • data merge
  • Trang index
  • Xuất file EPUB
  • export with package

 

setting

Chuyển đơn vị Nudge thành mm

Vào Preferences > tools > Nudge Distance


Layout

Spreads là gì?

Một spread là các trang cùng hiển thị đồng thời cho người xem, có các yếu tố trang trí kết nối liên tục từ trang này sang trang kia như hình ảnh trải rộng trên 2 trang, hoa văn liên kết. Ví dụ trong tạp chí thì 1 Spread = 2 pages do người đọc thường xem 1 trang đôi với 2 trang liên tiếp cùng 1 lúc. Ở tờ gấp brochure thì thường Spread = 3 pages…

Chỉnh khổ giấy ở đâu?

Vào File > Spread Setup

Bỏ nền trắng để background trong suốt

Trong menu File > Document Setup > color > Kiểm Transparent background

hoặc Document Setup trên context toolbar khi không chọn đối tượng nào

Để đối tượng không hiển thị bên ngoài canvas

Kiểm chọn View > View Mode > Clip to Canvas


text

Reset text về mặc định (xóa bỏ format hiện tại)

Tắt nền text

click vào ô màu cuối cùng trong bảng lệnh character

Chuyển text thành hình shape

Đổi chiều dòng text trên đường path

Chọn đoạn text, click nút Reverse Text Path  để đảo chiều đoạn text


layer

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Kéo layer mặt nạ vào cạnh phải của thumbnail layer nền.

Điều chỉnh nội dung bên trong layer mặt nạ

Kiểm Lock Children ở thanh ngang Context toolbar bên trên

Để áp pattern vào fill tạo seamless background

 • Layer > New Fill Layer
 • Type: Bitmap chọn ảnh nền
 • Kéo góc top, left để tăng giảm ô pattern

Thay đổi thuộc tính nguyên cả group layer

Ví dụ group layer gồm nhiều đoạn text với các thuộc tính khác nhau (màu sắc, định dạng, fon chữ..). Bạn có thể quy chúng về 1 group có thuộc tính giống nhau bằng cách quy định thuộc tính cho group

Để tách layer Nhúng Layer effects vào Layer

Để chuyển một layer mang fx hiệu ứng bóng đổ thành layer thường


object (copy – transform)

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

 • Chọn tất cả các đối tượng (Shift ⇧_Click)
 • Click mở bảng lệnh Arrange

Có thể Perspective transform vector trong AB?

Không, chuyển qua AP và sử dụng Filters > Distort > Perspective..

Distort transform trong AB

Không, chuyển qua AP và sử dụng Filters > Distort > Perspective..

Để tăng đều đối tượng từ góc (scale)

 • Dùng Move tool click chọn đối tượng để hiển thị khung transform.
 • Bật Show Rotate Center  trên thanh context toolbar để hiển thị tâm transform trên đối tượng.
 • Bật snap, dùng Move tool di chuyển tâm transform về góc trên đối tượng (Mặc định tâm transform ở giữa đối tượng. )

Path – Node – Shape

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke


IMAGE

Làm mờ dần ảnh


retouch

Chuyển nhanh từ Free Hand Selection Tool sang Polygonal Lasso tool trong khi thao tác

Nhấn giữ nút Shift ⇧

Chuyển đường Path thành selection

 • Chọn đường Path, chọn Pen tool
 • Trên thanh context toolbar chọn nút Selection

Không delete được ảnh ảnh trong vùng chọn

Click phải lên layer ảnh chọn rasterise rồi cắt.
Giải thích: khi drag ảnh vào Affinity Publisher (tương tự như place) thì ảnh ở chế độ Image, cần phải được rasterise mới xử lý được như ảnh pixel bình thường.

Move tool – không thể transform vùng chọn

Đó là layer ảnh là (image) thay vì (pixel). Có thể là do bạn kéo file ảnh vào Affinity Publisher thay vì sử dụng open để mở nó. Bạn cần phải

 • Chuyển (image) thành (pixel) bằng cách click phải lên layer rồi chọn rasterize
 • Tạo vùng chọn rồi transform lại

brush – stroke


color

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 

 


HIệu ứng

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity sẽ chuyển thành Noise

Blending

File > Document setup > Bleed

Áp hiệu ứng chỉ lên 1 layer

Khi sử dụng hiệu ứng từ bảng lệnh Adjustment và Effects lên một layer, các layer nằm bên dưới nó cũng bị ảnh hưởng. Nếu chỉ muốn áp hiệu ứng lên 1 layer thì kéo layer hiệu ứng vào layer đó


interactive

Chèn liên kết

Bạn có thể chèn Hyperlink (liên kết) và Anchor (điểm neo) lên text hoặc shape trong Text > Interactive


FILE

Xuất file EPUB?

Ở phiên bản 1.7.1 thì Không

Xuất file PFD có nút nhấn tương tác

Chọn Export > PDF (for web)

Leave a Reply