AB Mac – Di chuyển gốc tọa độ transform

Bài này được viết nhanh để đón nhận một tính năng nhỏ, nhưng rất đáng giá vừa xuất hiện trên Affinity Publisher trên Mac mà các nhà thiết kế rất thường xuyên sử dụng trên illustrator. Đó là di chuyển gốc toạ độ 00 vào vị trí thích hợp để dễ tính toán chính xác các khoảng cách trên một đối tượng.

Nếu đã từng thiết kế thì bạn sẽ nhận ra rằng để đo và chia một mảng hình chữ nhật nào đó trên canvas, bạn sẽ cần vị trí cạnh trái của nó ở vạch số 0 để dễ dàng xác định các vị trí tiếp theo mà không phải cộng thêm hay trừ bớt. Tính năng này đặc biệt tiện lợi khi định vị các đường guide trong việc chia lề dàn trang ấn phẩm để đặt các mảng text hoặc hình ảnh theo khung bố cục thiết kế.

Các thao tác chuẩn bị

  1. Bật Ruler: Vào View > Show Rulers
  2. Bật Snap: Click nút Snap  và kiểm chọn Enable snap

Chuyển gốc tọa độ

Click kéo gốc tọa độ (ô giao của thước ngang và đứng) vào góc trên, cạnh trái hình chữ nhật

Kiểm tra trong bảng lệnh Transform

  • Trước khi kéo (bảng lệnh transform trên): Góc trên, trái ở tọa độ (64.1; 47.2)
  • Sau khi kéo(bảng lệnh transform dưới): Góc trên, trái ở tọa độ (0; 0)

Phục hồi vị trí gốc tọa độ

Dclick vào gốc tọa độ củ (ô giao của thước ngang và đứng)

Leave a Reply