AB Mac – Reset Selection Box

Có một tính năng rất hay trong thao tác Rotate trong các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp mà ít người chú ý cho đến khi cần đến, đó là tính năng chuyển khung bao đối tượng về hình chữ nhật nằm ngang ban đầu sau khi đã xoay đối tượng ở 1 góc nghiêng nào đó.

Đây là một trong những tính năng rất hay trong các thao tác Rotate trong các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, thường gọi là Reset Bounding Box, khi cân chỉnh một đối tượng đã bị xoay lệch trong Affinity Publisher trên Mac.

Tính năng này là nút trên thanh contexxt toolbar với phím tắt là phím dấu chấm (.)

Leave a Reply