AP iPad – Tách người ghép vô nền khác

Hầu hết trong các bức ảnh thiên về sáng tạo, đều cần đến sự trich xuất, lắp ghép và bài dưới đây sẽ hướng dẫn về cách tách chủ thể ra khỏi nền để ta có thể thay thế bằng một nền khác

Bức ảnh gốc như sau

nguồn ảnh từ: http://iquitcountingstock.deviantart….

sau khi tách ghép chúng ta sẽ có 1 khung cảnh thơ mộng hơn rất nhiều.

Bước 1: Sử dụng công cụ Smart Selection Brush tool để tách “thô” cô gái

  • Mở ứng dụng Affinity Photo trên iPad và import một ảnh vào
  • Chuyển qua Selection Persona để truy cập bộ công cụ Selection, chọn Smart Selection Brush tool . Đây là công cụ tạo vùng chọn theo mảng màu cùng chất.

Do mảng chủ thế phức tạp hơn mảng nền, nên ta sẽ chọn mảng nền rồi sử dụng công cụ invert Selection để đảo ngược vùng chọn (tức là chọn cô gái)

Vùng chọn đang chọn mảng mặt nền

– Sử dụng công cụ Smart Selection Brush tool với kích thước đầu cọ phụ hợp để chọn các góc hẹp. Với những chỗ mà vùng chọn bị lẹm vào, bạn có thể chuyển subtract để trừ bớt lại

Sau khi đã tách bạch nền và chủ thể (ngoài trừ vùng tóc) bạn đảo vùng chọn từ trạng thái chọn nền thành qua mảng chọn cô gái bằng cách giữ 1 ngón tay lên trang vẽ để kích hoạt menu và chọn invert selection

Vùng chọn giờ đã chọn cô gái

Bước 2: Chọn vùng tóc với Refine Selection tool

Dùng công cụ chọn chuyên trị những vùng nhập nhằn giữa những cọng tóc và nền cảnh

Điều chỉnh kích thước đầu cọ phù hợp quét chọn mảng ranh giới giữa tóc và nền, AFP sẽ tự động lọc chi tiết ra cho bạn

bạn có thể kiểm tra với các tuỳ chọn hiển thị từ Overlay menu

Trên đây là 2 tuỳ chọn hiển thị Transparent và Black & White

Bước 3: chèn nền ảnh khác và cân chỉnh chi tiết

Chuyển về Photo Persona, và sử dụng công cụ Place trong Commands

để đưa 1 ảnh bên ngoài vào làm nền

kéo để place ảnh vào canvas

  • Trong bảng lệnh Layer , di chuyển layer ảnh nền nằm bên dưới layer cô gái
  • Cân chỉnh vị trí cô gái và nền cảnh để có được bố cục tốt hơn
  • Làm mờ nền cảnh với bộ lọc Gaussian Blur trong bảng lệnh Filter  

và đây là tác phẩm cuối cùng

Video thủ thuật trên youtube

 

Leave a Reply