AP Mac – Reset selection box

Tính năng chuyển khung bao đối tượng về hình chữ nhật nằm ngang ban đầu trong Affinity Photo trên Mac.

Đây là một trong những tính năng rất hay trong các thao tác Rotate trong các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, thường gọi là Reset Bounding Box, khi cân chỉnh một đối tượng đã bị xoay lệch trong Affinity Photo trên Mac.

Tính năng này là nút Cycle Selection Box trên thanh context toolbar với phím tắt là phím dấu chấm (.)

Leave a Reply