Thao tác với điểm và tiếp tuyến

Các thao tác vẽ và xử lý ở mức độ cơ bản nhất từ các điểm và đường thẳng.

Các thành phần cơ bản

1. anchor point   2. corner point   3. smooth point   4. direction-changing point
  5. single direction point 6. direction line   7. direction point

 

 

ĐIỂM (point): Trong illustrator gọi là điểm neo (anchor point).

Có 4 loại điểm

 • Điểm góc (corner points): Điểm có 2 cạnh là đường thẳng (như góc của hình tam giác)
 • Điểm liên tục (smooth points):Điểm có 2 nhánh tiếp tuyến thẳng hàng, là điểm uốn, hoặc điểm tròn

  Điểm uốn (Trái) và điểm tròn (phải)
 • Điểm gẩy (direction-changing points): Điểm có 2 nhánh tiếp tuyến không thẳng hàng
 • Điểm có 1 tiếp tuyến: Có 1 cạnh là đường thẳng, một cạnh là đường congĐiểm chỉ có 1 nhánh tiếp tuyến

TIẾP TUYẾN (Handles, Bezier,Tangent, Manipulators, direction lines): Còn gọi là thanh điều hướng (direction lines) là các nhánh định hướng đường cong từ một điểm

ĐOẠN (Segment) là đường nối giữa 2 điểm

ĐƯỜNG (Path, line) gồm nhiều đoạn nối liền nhau.

Vẽ đường và tạo điểm bằng pen tool CS6t_pen

 • Vẽ điểm đầu tiên
  • Vẽ điểm đầu tiên chỉ cần Click, Pen tool chuyển thành hình pen_start.
  • Vẽ điểm đầu tiên trên 1 đường trước đó:
   Khi di chuyển lên 1 đoạn, Pen tool luôn chuyển thành Add Anchor Point tool pen_addhoặc Delete Anchor Point tool  pen_delete . Nên không thể vẽ được điểm khởi đầu.
   Khắc phục: Nhấn Shift trước khi click và nhả Shift trước khi nhả chuột (để tránh bị ép vẽ đường thẳng)
 • Vẽ điểm góc : là điểm nối 2 đường thẳng. Tạo điểm góc chỉ cần click
 • Vẽ điểm liên tục : Click, giữ phím trái chuột và kéo
 • Vẽ điểm gẩy: Click, giữ phím trái chuột và kéo. Nhấn giữ Alt và bẻ (đổi hướng 1 bên nhánh tiếp tuyến)

  a. Điểm góc   b. Điểm Tròn   c. Điểm gẩy
 • Kết thúc đường vẽ:
  • Đóng đường vẽ (khép kín thành 1 hình): Click vào điểm đầu tiên. Chú ý hình dạng pen tool CCt_pen_close
  • Kết thúc với đường vẽ hở: chọn 1 trong các thao tác dưới đây
   • Nhấn Enter hoặc Esc
   • ⌘ click vùng bên ngoài
   • Select > deselect
   • Chuyển qua công cụ khác

Chỉnh sửa điểm

 • Di chuyển điểm: Sử dụng Direct Selection tool t_directSelection click điểm và kéo
 • Tạo tiếp tiếp (thanh điều hướng): Sử dụng Anchor Point Tool pen_convert

  Click vào điểm và kéo
 • Huỷ tiếp tuyến: Dùng Anchor Point Tool pen_convertclick vào điểm đang có tiếp tuyến.

  Click lên smooth point
 • Bẻ gẩy tiếp tuyến: Dùng Anchor Point Toolpen_convert click chọn và di chuyển đầu một nhánh tiếp tuyến.

  Kéo đầu tiếp tuyến
 • Xoá 1 bên nhánh tiếp tuyến: Dùng Anchor Point Tool CCt_pen_convert
  • Cick chọn đầu tiếp tiếp và bẻ gẩy nhánh đó.
  • Nhấn delete xoá tiếp tuyến đó và đoạn cong của nó.
  • Nhấn Ctrl_j nối đoạn thẳng
 • Chuyển đổi nhiều điểm cùng lúc
  Dùng Direct Selection tool t_directSelection quét chọn tất cả các điểm (hoặc Shift_click để chọn thêm)
 • Đổi tất cả thành điểm liên tục: Click nút P_AnchorSmooth_Md_N trên thanh control panel.
 • Đổi tất cả thành điểm góc: Click nút P_AnchorCorner_Md_N trên thanh control panel

Leave a Reply