Ảnh nghệ thuật kiểu Grid-Art

Với kiểu hiệu ứng cắt ghép hình ảnh ra thành các ô vuông nhiều màu sắc đã biến một bức ảnh chân dung thành 1 tác phẩm nghệ thuật

Mở một ảnh bằng Affinity Photo trên iPad

Bước 1: Vẽ một lưới ca rô bằng Pen tool

 • Sử dụng Pen tool , chế độ Line, vẽ một đường thẳng nằm ngang
 • Nhân bản đường thẳng vừa vẽ: Commands > Duplicate và kéo đường thẳng mới ra 1 1 khỏag cách
 • Tiếp tục nhân bản nhiều lần để tạo ra nhiều đường thẳng ngang
 • Group các đường ngang lại (có thể align để cân hàng cho ngay ngắn)
 • Duplicate group các đường ngang và xoay 90o để tạo ra các đường dọc: Transform Studio > rotate
 • Chỉnh độ dầy đường width 4px trong control toolbar của Pen tool
 • Đổi màu các đường thẳng thành màu trắng
 • Group 2 nhóm đường thẳng và Rasterise

Bước 2: Tạo hiệu ứng các ô màu

 • Sử dụng Flood Selection tool  để chọn từng ô vuông và tạo layer mặt nạ
 • Áp 4 layer Adjustment > HSL Shift với các màu blue, green, magenta, orange
 • Chọn các ô vuông cho 4 layer màu này và áp layer mask
 • Double click lên layer Adjustment để chỉnh màu sắc và giảm opacity 30% trong từng ô màu (hoặc group 4 layer Adjustment này lại để giảm opacity 1 lượt)
 • Có thể áp Adjustments > Gradient Map vào layer ảnh chính

Video thao tác

 

 

Leave a Reply