AP Mac – Tắt đường gạch đỏ kiểm tra lỗi chính tả

Thủ thuật nhỏ này để tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả khi bạn gõ văn bản tiếng Việt trên Affinity Photo Mac

Để bỏ đường gạch đỏ khó chịu này, bạn hãy vào Text > Spelling > Check Spelling White Typing

Leave a Reply