Apple iPad – trang trí background

Bạn chỉ có thể đổ màu hay lót ảnh lên nền trong Pages khi trong chế độ Layout

Hãy chắc chắn là Page đã được chuyển về chế độ layout

Áp màu lên nền trang Pages đơn

Trong chế độ Layout, thoát ra màn hình ngoài, chọn nút Format

Chọn Background ở dòng thứ 2 và chọn Color, Gradient hoặc Image

Áp màu lên Master Pages

Cũng trong chế độ Layout, click nút Format và Edit Master Page ở cuối bảng lệnh Page layout để vào bảng lệnh Master Page Layout

Trong mục Background bạn cũng có thể chọn Color, Gradient hoặc Image

Một số mẫu background image đẹp cho Pages

  • Mẫu giấy caro
  • Mẫu giấy tập học sinh
  • Mẫu kẻ ngang kiểu sổ tay đóng gáy lò xo
  • Mẫu giấy nhám sần như giấy dó, giấy nghệ thuật

 

Leave a Reply