Apple Motion – Tự động thu nhỏ ảnh vừa với canvas

Chính xác hơn là “Tự động thu nhỏ kích thước ảnh cho vừa với kích thước canvas”, một thủ thụât nhỏ như rất hữu ích khi hậu kỳ trên Apple Motion.
Để các ảnh to khi kéo vào Motion sẽ tự động vừa với kích thước canvas, bạn cần điều chỉnh trong Preferences:

Mở Preferences và chọn Tab Project > Large Stills: Scale to Canvas Size

chuyên đề Motion

Leave a Reply