Apple Motion – Lồng Video vào text

Thủ thuật mask text đơn giản nhưng với Apple Motion lại theo 1 cơ chế khác : đó là Blending

Việc đầu tiên bạn hãy import (hoặc kéo) một file movie làm nền. Trong Layers panel, bạn hãy sắp xếp cho layer text nằm dưới layer movie như hình dưới đây

Click chọn layer Movie và kiểm chọn Preserve Opacity trong bảng lệnh Inspector > Properties > Blending bên trái

chuyên đề Motion

Leave a Reply