Pages Mac – Hiệu ứng chữ kim loại

Sau khi phát hiện ra Pages 8.1 trên MacOS có thể thêm được nhiều thẻ màu trong Advanced Gradient Fill, mình thử tạo 1 hiệu ứng chữ ấn tượng: Chrome text xem thế nào

và nó quả thật rất dễ dàng với những thông số màu và cách bố trí thẻ màu xám để tạo hiệu ứng bóng sáng của kim loại trong thực tế. Điều đó cho thấy, nếu muốn soạn sách, bạn hoàn toàn có thể trang trí trang bìa ngay trong Pages mà không cần phải dùng thêm một phần mềm đồ họa nào.

Bước 1: Nhập một đoạn text với font chữ thích hợp

Kiểu chữ 2 nét dưới đây là font Phosphate

Bước 2: Áp màu Gradient lên text

Để áp màu gradient, bạn hãy quét chọn đoạn text, vào  Format > Text Color: chọn Advanced Gradient Fill

Tạo 6 thẻ màu với các thông số màu (từ trái sang phải)

  • Thẻ 1,3,4 → Hex color # FFFFFF
  • Thẻ 2 → Hex color # 929292
  • Thẻ 5 → Hex color # 000000
  • Thẻ 6 →Hex color # CBCBCB

Bước 3: Thêm Viền và bóng đổ

Bạn có thể thêm đường viền xám và hiệu ứng bóng đổ để tăng phần ấn tượng trong nút Advanced Option

Dưới đây là hiệu ứng Chroma với  font chữ Futura – Condensed ExtraBold

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Leave a Reply