Tiếng Anh Chuyên Ngành

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật

Tiếng anh trong CHUYỂN ĐỘNG
Tiếng Anh trong TRANG TRÍ
Tiếng Anh trong KIẾN TRÚC
Tiếng Anh trong XƯỞNG VẼ
Sắc độ trên khối cầu
Figure – image – photo -picture – shape

Tiếng Anh trong Công nghệ
Tiếng Anh trong website
Tiếng ANh trong In Ấn
Tiếng Anh trong hình họa
Tiếng anh về LỊCH SỬ
Tiếng Anh trong Thiết kế
Tiếng Anh trong BỐ CỤC
Tiếng Anh trong đồ họa 3D
Tiếng Anh trong vẽ Vector
Tiếng Anh trong Nhiếp Ảnh
Tiếng Anh trong cảm xúc
Tiếng Anh trong THỂ LOẠI
Tiếng ANh trong Marketing
Tiếng Anh trong ĐIÊU KHẮC
Tiéng ANh trong thần thoại
Tiếng Anh trong Công NGhệ
Tiếng Anh trong ngành kịch bản
Tiếng Anh về đối tượng, nhân vật
Tiếng Anh và thể loại phim ảnh
Tiếng anh trong đạo diễn
Tiếng Anh trong tổ chức sự kiện
Tiếng Anh trong Âm Thanh
Tiếng Anh về tên các loại MÀU SẮC
Tiếng Anh trong Nhiếp Ảnh
Tiếng Anh trong KỸ THUẬT VẼ
Tiếng Anh về ĐỒ HỌA
Tiếng Anh trong TRANG TRÍ
Tiếng Anh trong KIẾN TRÚC
Tiếng Anh về MÀU SẮC
Tiếng Anh trong Typography
Tiếng Anh về Ảnh số
Tiếng Anh trong HÌNH HỌC
Thuật ngữ tiếng anh – thế giới ma quỷ
Tiếng Anh trong kỹ thuật VẼ
Các thuật ngữ tiếng Anh trong phòng triễn lãm