All posts by leminhthanh

AD Mac – thay đổi đơn vị

Có những thứ lẽ ra nên đơn giản nhưng lại khá là đánh đố ở Affinity, đặc biệt với những ai đã quen với các thiết lập trong illustrator. Tất nhiên là nếu chịu khó mò mẫm 1 lúc, bạn sẽ tìm ra thôi, nhưng khi cần tra cứu nhanh thì chúng sẽ là 1 vấn đề khó chịu. Một trong những thứ như vậy là “làm cách nào để thay đổi đơn vị trong Affinity Designer trên Mac” xem tiep AD Mac – thay đổi đơn vị

AP iPad – Remove White/Black Matte

Cũng như nhiều người khác, mình cứ thắc mắc “remove white matter ” và “remove black matter” là để dùng vào chuyện gì. Lúc đầu cứ tưởng là nó sẽ xoá nền màu đen hoặc trắng nhưng hoá ra lại không phải. Filter này xuất phát từ việc trích xuất hình ảnh mà khi ghép lên một tấm nền khác bị hiện rõ các cạnh lem nhem khó chịu.  xem tiep AP iPad – Remove White/Black Matte