All posts by Minh Thanh Le

Tiếng Anh về tên các loại MÀU SẮC

Một trong những thứ mà “học hoài mà không hiểu” đó là màu sắc. Bạn có thể định nghĩa các loại màu 1 cách dễ dàng như màu nóng, màu lạnh, màu thuần, màu tương phản,… nhưng lại hoang mang trong 1 đống tên gọi màu sắc và từ đó không biết sử dụng chúng thế nào cho hiệu quả. Và như thế rõ ràng là màu sắc không hề đơn giản chút nào.
xem tiep Tiếng Anh về tên các loại MÀU SẮC

WordPress – cái nhìn đầu tiên

Trang web này được viết trên mã nguồn wordpress từ cách đây 4 năm. Và người quản trị đã định chuyển đổi sang Joomla vì muốn tìm hiểu thêm một nền tảng mới, được cho là linh hoạt hơn. Thế nhưng sau nhiều lần thử chuyển đổi, mình vẫn chưa dứt ra được wp do bới tính tiện lợi với bộ nguồn mạnh mẽ, thư viện Plugin đồ sộ, đáp ứng tốt nhu cầu trang web Viết Chì Gỗ hiện nay.
xem tiep WordPress – cái nhìn đầu tiên

Phân quyền truy cập thư mục

Các cấp quyền hạn

 • Không nhìn thấy thư mục, file (ẩn)
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không cho mở ra xem nội dung bên trong
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không thấy nội dung bên trong (chỉ thấy thư mục trống)

Tạo folder

 • Tạo shared Folder: Control panel > Shared Folder > Create
 • Tạo Sub-folder: File Station > Create

Phân quyền shared folder

Phân quyền các thư mục con

 • Administration
  • Change permissions: This controls whether a user can change the permission of the file or folder.
  • Take ownership: This controls whether a user has ownership of the file or folder.
 • Read:
  • Traverse folders/Execute files: This controls whether a user can run a program file.
  • List folders/Read data: This controls whether a user can read data in a file.
  • Read attributes: This controls whether a user can view the attributes of a file.
  • Read extended attributes: This controls whether a user can view the extended attributes of a file.
  • Read permissions: This controls whether a user can read the permissions of the file or folder.
 • Write:
  • Create files/Write data: This controls whether a user can change the contents of a file.
  • Create folders/Append data: This controls whether a user can add data to the end of a file.
  • Write attributes: This controls whether a user can change the attributes of a file.
  • Write extended attributes: This controls whether a user can change the extended attributes of a file.
  • Delete subfolders and files: This controls whether a user can delete a folder.
  • Delete: This controls whether a user can delete a file.

 

vietchigo

 • design
  • print
   • quotation
   • process
   • final
  • presentation
 • education
  • painting
  • design
 • movie
  • Tips
  • Featurette
 • staff

Nhân viên

 • Không thấy
  • Công việc người khác
  • Quotation
 • Thấy
  • Công việc của mình
  • Bảng lương của mình

Khách hàng: Chỉ thấy final là file thành phẩm

 

 • vietchigo: read only
  • design: allow (this folder) read  k cho thấy các thư mục con
   • print: allow (this folder) read k cho thấy các thư mục con
    • process: allow (all) full control