All posts by Minh Thanh Le

WordPress – cái nhìn đầu tiên

Trang web này được viết trên mã nguồn wordpress từ cách đây 4 năm. Và người quản trị đã định chuyển đổi sang Joomla vì muốn tìm hiểu thêm một nền tảng mới, được cho là linh hoạt hơn. Thế nhưng sau nhiều lần thử chuyển đổi, mình vẫn chưa dứt ra được wp do bới tính tiện lợi với bộ nguồn mạnh mẽ, thư viện Plugin đồ sộ, đáp ứng tốt nhu cầu trang web Viết Chì Gỗ hiện nay.
xem tiep WordPress – cái nhìn đầu tiên

Phân quyền truy cập thư mục

Các cấp quyền hạn

 • Không nhìn thấy thư mục, file (ẩn)
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không cho mở ra xem nội dung bên trong
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không thấy nội dung bên trong (chỉ thấy thư mục trống)

Tạo folder

 • Tạo shared Folder: Control panel > Shared Folder > Create
 • Tạo Sub-folder: File Station > Create

Phân quyền shared folder

Phân quyền các thư mục con

 • Administration
  • Change permissions: This controls whether a user can change the permission of the file or folder.
  • Take ownership: This controls whether a user has ownership of the file or folder.
 • Read:
  • Traverse folders/Execute files: This controls whether a user can run a program file.
  • List folders/Read data: This controls whether a user can read data in a file.
  • Read attributes: This controls whether a user can view the attributes of a file.
  • Read extended attributes: This controls whether a user can view the extended attributes of a file.
  • Read permissions: This controls whether a user can read the permissions of the file or folder.
 • Write:
  • Create files/Write data: This controls whether a user can change the contents of a file.
  • Create folders/Append data: This controls whether a user can add data to the end of a file.
  • Write attributes: This controls whether a user can change the attributes of a file.
  • Write extended attributes: This controls whether a user can change the extended attributes of a file.
  • Delete subfolders and files: This controls whether a user can delete a folder.
  • Delete: This controls whether a user can delete a file.

 

vietchigo

 • design
  • print
   • quotation
   • process
   • final
  • presentation
 • education
  • painting
  • design
 • movie
  • Tips
  • Featurette
 • staff

Nhân viên

 • Không thấy
  • Công việc người khác
  • Quotation
 • Thấy
  • Công việc của mình
  • Bảng lương của mình

Khách hàng: Chỉ thấy final là file thành phẩm

 

 • vietchigo: read only
  • design: allow (this folder) read  k cho thấy các thư mục con
   • print: allow (this folder) read k cho thấy các thư mục con
    • process: allow (all) full control

Color and Light

Tạm dịch là “Màu sắc và Ánh Sáng”. Hai khái niệm này luôn đi kèm với nhau. Màu sắc là nhờ ánh sáng mà tạo thành. Ánh sáng thay đổi màu sắc cũng sẽ thay đổi theo..

Đây là một trong những quyển sách biên soạn công phu vào một trong những mảng cơ bản của nghệ thuật thị giác: MÀU SẮC xem tiep Color and Light

Trái đất và bản tự khai

Bạn đã chán lang thang trong vũ trụ với những khoảng tối mêng mông vô cùng tận chưa? nơi mà chỉ có sao băng và những thiên thạch di chuyển mãi không ngừng?. Vậy hãy cùng tôi về lại trái đất thân yêu của chúng ta, nơi mà nhân loại sinh ra, tiến hoá và vẫn đang phát triễn. Vẫn còn đó nhiều điều ta còn chưa biết. xem tiep Trái đất và bản tự khai