Bitmap 30 Textures

Các mẫu chất liệu được tạo thành từ các đường nét một cách nghệ thuật.

Bộ sưu tập: Bitmap 30 Textures
Định dạng: bitmap
Chất lượng ảnh: 72 ppi (6000 px x 5000 px)
Download ảnh BMP  Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply