Cartoon 360 – Secrets to Drawing Cartoon People and Poses in 3D

“Cartoon 360 – Secrets to Drawing Cartoon People and Poses in 3D”, tạm dịch là “Những bí mật để vẽ hoạt hình người và các thế dáng người trong không gian 3 chiều”. Sách đẹp, nội dung xuất sắc.

Cartoon 360 – Secrets to Drawing Cartoon People and Poses in 3D
Tác giả:
Harry Hamernik
Thể loại:
 Kỹ thuật Vẽ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: EPUBS
Dung lượng: 20,6 MB

Download: Cartoon 360 – Secrets to Drawing Cartoon People by Harry Hamernik

CONTENT

INTRODUCTION 

Materials

STAGE 1: Idea Sketches

STAGE 2: Head Construction

STAGE 3: Adding a Body

STAGE 4: Inking

STAGE 5: Coloring

STAGE 6: Practice!

Conclusion

Vài hình ảnh các trang nội dung

library_book

4 thoughts on “Cartoon 360 – Secrets to Drawing Cartoon People and Poses in 3D

  1. Link down sách này die rùi. Bạn có thể up lại giúp mình được không? Mình đang cần cuốn này. Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂

        1. Vì vietchigo.vn đang updated link nên có một số trục trặc. Vài hôm sẽ tiếp tục lại. Cám ơn bạn đã báo tin.

Leave a Reply