Perspective Sketching – Freehand and Digital Drawing Techniques

“Perspective Sketching – Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists and Designers”, tạm dịch là “Phát thảo phối cảnh – dành cho họa sĩ và thiết kế vẽ tay hoặc vẽ trên máy tính”, là một cuốn hướng dẫn kỹ thuật vẽ phối cảnh trình bày một cách trực quan với nhiều hình ảnh đẹp, dễ hiểu.

Perspective Sketching Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists and Designers
Tác giả: 
Jorge Paricio
Thể loại:
 Kỹ thuật Vẽ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: True PDF
Dung lượng: 92,8 MB (227 pages)

Download:  Perspective Sketching – Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists and Designers

CONTENT

INTRODUCTION 

CHAPTER I

Scale Drawing
Theory of Linear Perspective
Set Up a View; Compose a Scene; Finding the Eye Level
Contour Line Drawing
Tone and Texture

CHAPTER 2

Intuitive Perspective
Dynamic Views
Concept Sketching
Narrative Sketching
Shooting Boards

CHAPTER 3

Digital Block-outs
Photoshop Painting
Glossary
Contributor Directory
Acknowledgments
About the Author
Index

Vài hình ảnh các trang nội dung

library_book

3 thoughts on “Perspective Sketching – Freehand and Digital Drawing Techniques

Leave a Reply