The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists

Tuy chất lượng sách chỉ ở mức độ sách scan nhưng đây là cơ hội sở hữu một cuốn tự điển Nghệ thuật, Nghệ sĩ của một trường đại học danh tiếng với văn phạm Anh Văn chuẩn.

The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists

Biên soạn: Ian Chilvers
Thể loại:
 Tự Điển Nghệ Thuật
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: scan PDF
Dung lượng: 79 MB (532 pages)

Download: Art and Artists by Ian Chilvers

library_book

Leave a Reply