Thư Mục: iPad Pro

AP iPad – Remove White/Black Matte

Cũng như nhiều người khác, mình cứ thắc mắc “remove white matter ” và “remove black matter” là để dùng vào chuyện gì. Lúc đầu cứ tưởng là nó sẽ xoá nền màu đen hoặc trắng nhưng hoá ra lại không phải. Filter này xuất phát từ việc trích xuất hình ảnh mà khi ghép lên một tấm nền khác bị hiện rõ các cạnh lem nhem khó chịu.  xem tiep AP iPad – Remove White/Black Matte