Shapr3D 3.17 trên iPad

Shapr3d – Vẽ 2D trên 1 bề mặt nghiêng

Mọi cấu trúc khối dựng trong Shapr3d đều bắt đầu từ các đường nét và các các hình 2D đơn giản và bạn dễ dàng vẽ lên các mặt phẳng nền ở góc nhìn trực diện. Thế nhưng trong thực tế đâu chỉ có các mặt thẳng nằm ngang hoặc dựng đứng như trên một hình khối lập phương mà còn có các mặt nghiêng hoặc mặt tròn như mặt cầu hay mặt trụ. xem tiep Shapr3d – Vẽ 2D trên 1 bề mặt nghiêng