Thư Mục: DiskStation

DS – truy cập vào synology nas từ Internet

Sau khi tiêu tốn 1 số tiền kha khá đem về một ổ mạng Synology nas (còn gọi là disk station), mình có ngay trong tay một công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thuộc hàng mạnh mẽ nhất trong các dòng ổ mạng hiện nay. Trong đó extenal access là tính năng cần phải được kể đến đầu tiên mà bạn gần như có được một tên miền với số ip cố định cho việc tạo ra 1 trang web ngay trên ổ mạng đặt ở nhà mình
xem tiep DS – truy cập vào synology nas từ Internet

Synology – phục hồi dữ liệu

Thế mạnh của ở mạng là bạn có thể cứu lại các dữ liệu quan trọng lỡ tay bị ghi đè hay xóa bằng cách tìm về các phiên bản của nó trước đó. Thao tác này có các tên gọi quen thuộc như là restore, revision, back to previous version hoặc đơn giản là undo data về trước khi sự cố mất dữ liệu xảy ra. xem tiep Synology – phục hồi dữ liệu

Phân quyền truy cập thư mục

Các cấp quyền hạn

 • Không nhìn thấy thư mục, file (ẩn)
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không cho mở ra xem nội dung bên trong
 • Nhìn thấy thư mục nhưng không thấy nội dung bên trong (chỉ thấy thư mục trống)

Tạo folder

 • Tạo shared Folder: Control panel > Shared Folder > Create
 • Tạo Sub-folder: File Station > Create

Phân quyền shared folder

Phân quyền các thư mục con

 • Administration
  • Change permissions: This controls whether a user can change the permission of the file or folder.
  • Take ownership: This controls whether a user has ownership of the file or folder.
 • Read:
  • Traverse folders/Execute files: This controls whether a user can run a program file.
  • List folders/Read data: This controls whether a user can read data in a file.
  • Read attributes: This controls whether a user can view the attributes of a file.
  • Read extended attributes: This controls whether a user can view the extended attributes of a file.
  • Read permissions: This controls whether a user can read the permissions of the file or folder.
 • Write:
  • Create files/Write data: This controls whether a user can change the contents of a file.
  • Create folders/Append data: This controls whether a user can add data to the end of a file.
  • Write attributes: This controls whether a user can change the attributes of a file.
  • Write extended attributes: This controls whether a user can change the extended attributes of a file.
  • Delete subfolders and files: This controls whether a user can delete a folder.
  • Delete: This controls whether a user can delete a file.

 

vietchigo

 • design
  • print
   • quotation
   • process
   • final
  • presentation
 • education
  • painting
  • design
 • movie
  • Tips
  • Featurette
 • staff

Nhân viên

 • Không thấy
  • Công việc người khác
  • Quotation
 • Thấy
  • Công việc của mình
  • Bảng lương của mình

Khách hàng: Chỉ thấy final là file thành phẩm

 

 • vietchigo: read only
  • design: allow (this folder) read  k cho thấy các thư mục con
   • print: allow (this folder) read k cho thấy các thư mục con
    • process: allow (all) full control

Lập nhóm làm việc online

Một dự án có nhiều người tham gia, nhu cầu lập ra một không gian làm việc chung dù các thành viên không ở 1 chỗ. Trong đó

 • Dùng chung calendar để theo dõi tiến trình dự án
 • Chat trong nhóm để trao đổi thông tin linh hoạt
 • Thư mục chung và phân quyền truy cập để chia sẻ tài nguyên
 • Phân quyền truy cập ứng dụng

xem tiep Lập nhóm làm việc online