Thư Mục: Adobe Photoshop

Phần mềm xử lý ảnh của hãng Adobe

Mở nhiều ảnh vào bảng lệnh layer

Thủ thuật nhỏ nhưng rất hữu ích khi bạn muốn chỉnh và lưu nhiều ảnh lại cùng 1  kích thước, mà không phải mất công mở từng file rồi kéo từng cái để ghép file.

– Dùng Adobe Bridge: Tools > Phootoshop > Load Files into Photoshop layers..
– Dùng photoshop: File > Script > Loads Files into Stack..

xem tiep Mở nhiều ảnh vào bảng lệnh layer