Chuyển dung lượng backup iPad ra ổ gắn ngoài

Backup là thao tác cần thiết để không mất dữ liệu trên iPad hoặc iPhone. Khi đã có được bản sao lưu thì thiết bị của bạn có trục trặc gì cũng có thể phục hồi lại được nhanh chóng bằng thao tác restore đơn giản trên iTune.

Ở thiết lập mặc định, iPad sẽ backup lên iCloud, đây là hình thức an toàn nhất vì iCloud thì đảm bảo gần như tuyệt đối, thế nhưng dung lượng free icloud mà bạn được cấp chỉ có 5GB, nên nó chỉ dành để ưu tiên cho các ứng dụng thiết yếu trong iPad như contacts, remind, calendar, safari, page, keynote,…. Lựa chọn thứ 2 là backup vào ổ cứng hệ thống Mac hay PC, nhưng dung lượng này sẽ nhanh chóng bị đầy cho các tiến hình download, cài đặt và sync với các dịch vụ đám mây

Bài hướng dẫn dưới đây, sẽ giúp bạn backup nội dung iPad, iPhone ra một ổ gắn ngoài, kết nối với Mac qua USB 3.0 hay Thunderbolt để đảm bảo tốc độ. Và vấn đề chủ yếu là thiết lập một đường dẫn để iTunes xác định thư mục backup.

Các bước tiến hành

Bước 1: Copy toàn bộ thư mục backup ra ổ cứng gắn ngoài

  • Truy cập vào thư mục backup bằng Finder: Mở Finder và gõ đường dẫn đến thư mục backup vào Go > go to folder.. (⇧ + ⌘ + go) ~/Library/Application Support/MobileSync/
  • Copy thư mục backup ra extenal HD
  • Tạm thời đổi tên thư mục backup củ thành backup1, thư mục này sẽ được delete sau khi thao tác thành công

Bước 2: Lập đường dẫn đến thư mục backup cho iTune

Mở Terminal trong Application > Utilities > Terminal.app (hoặc mở bằng spotlight)

Gõ dòng lệng trong cửa sổ Terminal (Data là tên ổ đĩa, stock là thư mục chứa thư mục Backup)

ln -s /Volumes/Data/stock/Backup/ ~/Library/Application\ Support/MobileSync/Backup

Lúc này trong thư mục MobileSync ngoài thư mục Backup1, xuất hiện thêm thư mục Backup với dấu đường dẫn ở icon.

Giờ bạn có thể delete thư mục “Backup1” và tiến hành backup hay restore iPad bình thường qua iTune. Và ổ hệ thống giải phóng 1 mảng dung lượng lớn.

chuyên đề hệ điều hành MacOS


Tham khảo: https://tinhte.vn/threads/backup-iphone-ipad-ra-o-cung-gan-ngoai.2670515/

Leave a Reply