Classic portrait painting in oils

Một trong những môn học cơ bản và bắt buộc của sinh viên trường mỹ thuật là vẽ chân dung bằng chất liệu sơn dầu. Ở đây chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn chi tiết, bản đẹp, hình ảnh minh hoạ đầy đủ

Classic portrait painting in oils

Tác giả: Chris Saper
Thể loại:
 Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
Dung lượng: 16,6 MB (146 trang)

Download: Classic Portrait Painting in oils by Chris_Saper

CONTENTS

INTRODUCTION 6

Chapter 1: Tools & Materials 8

Chapter 2: Painting From Life 18

Chapter 3: Painting From Photographs 34

Chapter 4: Painting Portrait Details 48

Chapter 5: Skin Tone Demonstrations 66

Conclusion 138
Index 140
About the Author 142 Dedication and Acknowledgments 143

Vài hình ảnh các trang nội dung

library_book

Leave a Reply